Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in onze groep, dan kun je je bij ons aanmelden.
Jeugd, jongeren en vrijwilligers zijn van harte welkom!


We werken voor de jeugd met leeftijdsgroepen voor kinderen vanaf 5 jaar. Zie voor meer informatie de pagina over Speltakken.

Volwassenen vanaf 18 jaar zijn welkom bij de stam en als vrijwilliger. De stam onderneemt eigen activiteiten.
Vrijwilligers kunnen speltakleiding worden, meehelpen in het bestuur of op de achtergrond in allerlei klussen.

Aanmelding

Jeugdleden kunnen zich aanmelden bij de leiding op de speltak-pagina. Je mag eerst vier keer gratis komen kijken, om te kijken of je het leuk vindt.
Volwassenen kunnen contact opnemen met de groepssecretaris.

Na een meekijkperiode wordt je ingeschreven als lid.
Je kunt bij de leiding of secretaris een inschrijfformulier vragen. Vervolgens wordt je ingeschreven in het online registratiesysteem.
Door lid te worden van onze groep wordt je ook automatisch lid van Scouting Nederland. Daardoor kun je meedoen aan allerlei extra regionale en landelijke activiteiten.

Door lid te worden ga je akkoord met het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

Kosten

De contributie is voor bevers t/m explorers €35,- per kwartaal. 
Stamleden betalen €35,- per jaar + €55,- groepscontributie.
Kaderleden betalen €30,- per jaar. 
In de contributie zit de contributie verrekend voor Scouting Nederland en de regio.
De contributie wordt voldaan door middel van een automatische machtiging.
Hiervoor krijg je bij het aanmeldingsformulier een machtigingskaart mee.

Naast de contributie betaal je een losse bijdrage voor deelname aan het jaarlijkse kamp, en eventueel voor speciale weekends en bijeenkomsten. 
De kosten zijn – afhankelijk van de activiteiten en de speltak – tussen €30,-  voor de bevers tot €250,- voor explorers per jaar.
Ook betaal je eenmalig per speltak een bedrag voor de scoutingkleding. Die bestaat uit een blouse, das en een installatiepakket. Kosten zijn ongeveer €50,-.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan per kwartaal.
Opzegging kan door het opzeggingsformulier en de rode kaart voor de machtiging in te vullen en in te leveren bij de leiding of het groepssecretariaat. Vanzelfsprekend geef je ook aan de leiding door wanneer je het laatst een opkomst bijwoont.
Bij opzegging gedurende een kwartaal wordt het lidmaatschap en contributieverplichting beëindigd aan het einde van het kwartaal.
Zonder opzegging van het lidmaatschap en stopzetten van de machtiging blijft het lidmaatschap voortduren.